ReadyPlanet.com


ททท. รับสมัครอาชีพ นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายได้ 126,000 บาท นาน 4 เดือน


  ททท. รับสมัครอาชีพ นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายได้ 126,000 บาท นาน 4 เดือน

 

ททท. เปิดรับสมัครอาชีพ "นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" จ้างเที่ยว 4 เดือน รวมเงินเดือนที่จะได้รับทั้งหมด 504,000 บาท เช็กเงื่อนไขด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครอาชีพ "นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับเงินเดือนจำนวน 504,000 บาท หรือเดือนละ 126,000 บาท จำนวน 4 เดือน หรือ Voucher ท่องเที่ยวและของรางวัลอื่นๆ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 66

796891

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • ขั้นที่ 1 ผู้สมัครจัดทำ Resume และแฟ้มผลงานที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดทำคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว
 • ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมส่ง Resume และแฟ้มผลงาน
 • ขั้นที่ 3 หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเซ็นสัญญาการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามแหล่งท่องเที่ยว
 • จัดทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในรูปแบบบทความ และรูปภาพ (หรือวิดีโอ) พร้อมจัดส่งคอนเทนต์ให้ ททท. ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 คอนเทนต์ เป็นเวลา 4 เดือน โดยรวบรวมคอนเทนต์ส่งเป็นรายสัปดาห์ หรือตามที่ ททท. กำหนด
 • เผยแพร่คอนเทนต์ที่ได้จัดทำลงบท Social Media ของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเขียนคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอ และสามารถตัดต่อได้อย่างสวยงาม
 • มี Social Media เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ โดยไม่จำกัดแพลตฟอร์ม
 • สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวตามปฏิทินท่องเที่ยวของ ททท. ได้ หรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่ ททท. กำหนด

เกณฑ์การตัดสินผู้โชคดี

 

 • พิจารณาจาก Resume และแฟ้มผลงาน (Portfolio) มีความน่าสนใจ ผลงานในแฟ้มผลงานมีความสวยงามและสร้างสรรค์
 • สามารถเขียนคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี เมื่ออ่านแล้วผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และไม่มีคำผิด
 • รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำ Resume และแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบใดก็ได้ และกรอกข้อมูลส่วนตัวลงตามช่องทางที่ ททท.กำหนด
 2. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-14 พ.ค. 66
 3. หากพบว่าผลงานมาจากการคัดลอก ดัดแปลง หรือบทความ ภาพและคลิปวิดีโออ้างอิงจากผู้อื่นมาแก้ไขดัดแปลงเพื่อเข้าร่วมในนามของตนเอง ถือเป็นการยุติสิทธิการเข้าร่วมทันที เนื่องจากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 4. หากพบว่าบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอไม่ใช่เจ้าของผู้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ปรากฎในภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 5. รูปแบบของการรีวิวที่นำเสนอต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
 6. หากเกิดการฟ้องร้องค่าเสียหาย เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ทาง ททท. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อ ททท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่าเสียหายให้กับ ททท.
 7. ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม และ ททท. ของสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตในการโอนสิทธิ์ของรางวัลให้กับบุคคลอื่น
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 9. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ท่าน ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินที่ได้รับ
 10. การเข้าร่วมกิจกรรมของท่านถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเผยแพร่ชื่อของท่าน ภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ ในช่องทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.tourismthailand.org/information/privacy=policy
 11. คอนเทนต์ทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ททท. โดย ททท. และทางโครงการสามารถนำคอนเทนต์ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อในกิจกรรมและช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดระยะเวลา
 12. หากปรากฎว่าภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพไม่เหมาะสม ผลการตัดสินจะถือเป็นโมฆะ
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 14. รางวัลจากทางกิจกรรมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 15. การตัดสินและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทาง ททท. ได้
 16. หากทาง ททท. หรือผู้ดำเนินกิจกรรมพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใดๆ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 17. ททท. ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมด

อ้างอิง เศรษฐกิจวันนี้ผู้ตั้งกระทู้ iop :: วันที่ลงประกาศ 2023-05-02 03:04:50


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล